• Publication date

  Jul 15, 2019

 • Type

  Przetarg nieograniczony

 • Spender

  Gmina Tereszpol

 • Amount

  14.7m zł

Description
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zakres zadania obejmuje między innymi: przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 1589 w miejscowości Tereszpol-Kukiełki o długości 368 mb i szerokości jezdni zmiennej od 3,5 do 5 m o następującym zakresie: Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu dla poszcze
Awards
 • Aug 22, 2019

  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp z o.o.

  14.7m zł

Notices
 • Jul 15, 2019

  Intention to award the contract

 • Aug 29, 2019

  Award of the contract