• Publication date

  Jul 17, 2019

 • Type

  Przetarg nieograniczony

 • Spender

  Gmina Tereszpol

 • Amount

  58.4m zł

Description
Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu dla poszczególnych części: 1.1. Odcinek nr 1 DG nr 109 352 L ul. Leśna: a) roboty pomiarowe - 0,225 km, b) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami do 2 km – 50m². c) podbudowa z kruszywa, tłuczeń, warstwa góra , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 1228 m², d) nawierz
Awards
 • Sep 9, 2019

  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp z o.o.

  58.4m zł

Notices
 • Jul 17, 2019

  Intention to award the contract

 • Sep 11, 2019

  Award of the contract