• Purchaser

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

 • Publication date

  Oct 12, 2017

 • Type

  Przetarg nieograniczony

 • Value Awarded

  40.5k zł

  Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy odczynników do analizatora mikrobiologicznego Phoenix 100. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ oraz specyfikacji asortymentowo - cenowej (załącznik nr 2 do SIWZ)

  Awards

 • Notices

  • Oct 12, 2017

   Intention to award the contract

  • Nov 15, 2017

   Award of the contract