• Publication date

    Feb 10, 2020

Description
Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja terenów gminy Głogów Młp. w poniżej zakresie. Zamówienie podzielone jest na 3 części. Część I - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawach w Głogowie Młp. Zakres rzeczowy obejmuje : a) wykonanie obiektów kubaturowych - pawilon sezonowy wielofunkcyjny; - wiata do tańca; - altana grillowa; b) wykonanie ciągów komunikacyjnych; - ciąg komunikacji jezdnej; - ciągi komunikacji pieszej; - ciąg komunikacji pieszej w r
Notices
  • Feb 10, 2020

    Intention to award the contract

  • Mar 27, 2020

    Award of the contract