• Publication date

  May 4, 2020

 • Type

  Przetarg nieograniczony

Description
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej przy SP Nr 151 – ul. Lipińskiego w Krakowie wraz z instalacjami, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi. 3. Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia
Awards
 • Aug 21, 2020

  TEXOM Sp. z o.o.

  27.6m zł

Notices
 • May 4, 2020

  Intention to award the contract

 • Aug 24, 2020

  Award of the contract

 • Sep 14, 2020

  Award of the contract