• Publication date

  Aug 31, 2020

 • Type

  Przetarg nieograniczony

 • Spender

  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 • Amount

  2.4m zł

Description
1) Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz. od km 21+940 do km 24+300 (L= 2,360 km) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SIWZ) i Przedmiarze Robót (Część IV SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy”, sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. 2) W przypad
Awards
 • Oct 13, 2020

  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe URBANOWSKI Zenon Urbanowski

  2.4m zł

Notices
 • Aug 31, 2020

  Intention to award the contract

 • Oct 14, 2020

  Award of the contract