• Purchaser

  41 Baza Lotnictwa Szkolnego

 • Publication date

  Sep 25, 2020

 • Type

  Przetarg nieograniczony

 • Value Awarded

  7.7k zł

  4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Poligonu Drawsko Pomorskie, wytworzonych przez: 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie i 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w czasie działań szkoleniowych. Miejsce odbioru: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie Terminy i ilości odpadów do odbioru: • w dniu 17.11.2020 r. - odbiór odpadów wytworzonych przez 4 SL

  Awards

 • Notices

  • Sep 25, 2020

   Award of the contract