• Purchaser

  Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

 • Publication date

  Oct 6, 2020

 • Type

  Przetarg nieograniczony

 • Value Awarded

  15.3m zł

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” na realizację zadania p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno”, na terenie gminy Łopuszno. 1.2 W ramach przedmiotu zamówienia należy: 1) opracować dokumentację projektową na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ-Rozdział-II) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty
 • Notices

  • Oct 6, 2020

   Award of the contract