• Publication date

  Nov 5, 2020

 • Type

  Przetarg nieograniczony

Description
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych 00/100) jako źródło pokrycia deficytu budżetu w 2020 roku. a) Kredyt zostanie pobrany w jednej transzy w terminie do 30 listopada 2020 r. Wymagany przez Zamawiającego termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wypłatę. b) Spłata kredytu nastąpi w latach 2021 - 2028 z dochodów budżetu Gminy Kawęczyn
Awards
 • Dec 4, 2020

  Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego

  75.7k zł

Notices
 • Nov 5, 2020

  Intention to award the contract

 • Dec 4, 2020

  Award of the contract