• Publication date

  Nov 6, 2020

 • Type

  Przetarg nieograniczony

Description
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej nr 101254L w miejscowości Dubica i Horodyszcze na odcinku od km 0+003.6 do km 2+755.0, polegająca na wykonaniu warstw konstrukcyjnych drogi wraz z podbudową i nawierzchnią z betonu asfaltowego oraz wszystkimi elementami pasa drogowego łącznie z oznakowaniem pionowym, a także budową kanału technologicznego. 2. Przedmiot zamówienia wg CPV obejmuje: – 45000000-7 Roboty budowlane – 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. – 45111200-0
Awards
 • Dec 4, 2020

  Zakład Usługowy "KRECIK" Barbara Kisiel

  3.6m zł

Notices
 • Nov 6, 2020

  Intention to award the contract

 • Dec 4, 2020

  Award of the contract