• Publication date

  Nov 23, 2020

 • Type

  Zamówienie z wolnej ręki

 • Spender

  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 • Amount

  339.9k zł

Description
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót podobnych do określonych w umowie nr 312/MZDW/07/2020/RZ z dnia 06.07.2020 r. w zakresie „Remontu drogi wojewódzkiej nr 719 od km 57+350 do km 57+900”. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót.
Awards
 • Nov 3, 2020

  P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg

  339.9k zł

Notices
 • Nov 23, 2020

  Award of the contract