• Publication date

  Dec 4, 2020

 • Type

  Zamówienie z wolnej ręki

Description
Zamówienie obejmuje realizację projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach dla Czerwonej Góry”. Adres inwestycji: Obręb Krosnowice zgodnie z załącznikami graficznymi. Decyzja pozwolenia na budowę nr 102/II/B/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1.1 Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach dla Czerwonej Góry. 1.2 . Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia przedstawiono na załączonych rysunkach. W ramach inwestycji planuje się budowę:
Awards
 • Dec 4, 2020

  "Wodociągi Gminy Kłodzko" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  820k zł

Notices
 • Dec 4, 2020

  Award of the contract