• Purchaser

  Gmina Starachowice

 • Publication date

  Feb 19, 2021

 • Type

  art. 275 pkt 1 ustawy

 • Value Awarded

  12.6m zł

  Przedmiotem zamówienia jest: „Oczyszczanie zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach”, w celu przywrócenia walorów naturalnych i funkcji rekreacyjnej zbiornika.Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zadania: „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”. Zadanie będzie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zm

  Awards

 • Notices

  • Feb 19, 2021

   Intention to award the contract

  • Jul 22, 2021

   Award of the contract