• Purchaser

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

 • Publication date

  Mar 19, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

 • Value Awarded

  526.2m zł

  Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem). Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej i drogi krajowej klasy GP, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową i drogą krajową klasy GP, budowie dodatkowych jezdni, wykonaniu utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia

  Awards

 • Notices

  • Mar 19, 2021

   Award of the contract