• Purchaser

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

 • Publication date

  Mar 19, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

 • Value Awarded

  689.5k zł

  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wdrożenie rozbudowy systemu NSW w celu umożliwienia armatorom, kapitanom statków lub ich przedstawicielom wypełnienia formalności obowiązków sprawozdawczych (opisanych w aktach prawnych, zgodnie z postanowieniami przepisów polskich oraz wymaganiami szczegółowymi).

  Awards

 • Notices

  • Mar 19, 2021

   Award of the contract