• Purchaser

  Związek Międzygminny „Czysty Region”

 • Publication date

  Mar 26, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

 • Value Awarded

  117.9m zł

  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 5 – Kolonowskie – wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki i worki na odpady

  Awards

 • Notices

  • Mar 26, 2021

   Award of the contract