• Purchaser

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie

 • Publication date

  Mar 16, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

 • Value Awarded

  838.5k zł

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla celów projektowania dróg (etap I) oraz opracowań geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych (etap II) dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74” wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i klauzul zatwierdzających. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia składa się m.in. z następujących opracowań projektowych (lub zespołów opracowań projektowych): — etap I: opra

  Awards

 • Notices

  • Mar 16, 2021

   Award of the contract