• Publication date

  Mar 5, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

 • Spender

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie

 • Amount

  679.3m zł

Description
Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową, budowa dodatkowych jezdni, miejsc do ważenia pojazdów, wykonanie pasów utwardzeń terenu na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, istniejących rzek i rowów, urz
Awards
 • Feb 26, 2021

  Mota-Engil Central Europe Spółka Akcyjna

  679.3m zł

Notices
 • Mar 5, 2021

  Award of the contract