• Purchaser

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

 • Publication date

  Jan 15, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

 • Value Awarded

  553.6k zł

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru morskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby. Projekt należy sporządzić zgodnie z wymogami ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 21.3.1991 (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2169 z późn. zmian.) oraz zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądow

  Awards

 • Notices

  • Jan 15, 2021

   Award of the contract