• Purchaser

  Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (Zarzad Dróg Miasta Krakowa)

 • Publication date

  Jan 22, 2021

 • Type

  Dialog konkurencyjny

 • Value Awarded

  962.4m zł

  Przedmiotem zam. jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tram. KST, etap IV w Krakowie („Projekt Przedsięwzięcie”). Zam. realizowane jest w formule PPP w rozumieniu ustawy z 19.12.2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834, „Ustawa o PPP”). Przewidywany okres, na który zostanie zawarta umowa PPP wynosi ok. 23,5 roku, w tym 42 m-ce na proj. i bud. (wraz z pozysk. zgód i pozwoleń admi. niezbędnych dla realizacji projektu) or
 • Notices

  • Jan 22, 2021

   Award of the contract