• Purchaser

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

 • Publication date

  Mar 31, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

  1. Świadczenie usługi utrzymania systemu kontroli ruchu statków Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM). 2. Szczegółowe wymagania dotyczące zarówno oferty podstawowej jak i wariantowej opisane zostały w załączniku nr 4 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.
 • Notices

  • Mar 31, 2021

   Intention to award the contract