• Purchaser

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

 • Publication date

  Apr 2, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa falochronu północnego wyspowego zlokalizowanego w Porcie Północnym w Gdańsku na długości 1 625 m, przebudowa nieużytkowanej stacji IBW-PAN i podwyższenie korony parapetu falochronu na odcinku 330 m. Celem projektowanego przedsięwzięcia jest utrzymanie sprawności technicznej i wartości użytkowej falochronu po blisko 40-letnim okresie użytkowania.
 • Notices

  • Apr 2, 2021

   Intention to award the contract