• Purchaser

  GMINA KRASOCIN

 • Publication date

  Apr 9, 2021

 • Type

  art. 275 pkt 1 ustawy

  Przedmiotem zamówienia jest "Remont chodników przy blokach nr 14, 16, 18, 20, 22 i 24 w miejscowości Bukowa". Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ tj. przedmiar robót, specyfikacje techniczne, mapa.
 • Notices

  • Apr 9, 2021

   Intention to award the contract