• Purchaser

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

 • Publication date

  Apr 12, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

  Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego, tj: a) wydobycie przedmiotów ferromagnetycznych mogące stanowić obiekty potencjalnie niebezpieczne, zwłaszcza pochodzenia wojskowego i ich utylizacja; b) roboty czerpalne toru podejściowego; c) sprawowanie bieżącego nadzoru saperskiego przez cały okres prowadzenia prac czerplanych i refulacyjnych; d) refulację części piaszczystej urobku polegającą na wbudowaniu urobku piaszczystego pocho
 • Notices

  • Apr 12, 2021

   Intention to award the contract