• Purchaser

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

 • Publication date

  Apr 27, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

  Przedmiot zamówienia stanowi: opracowanie, wykonanie i wdrożenie monitoringu falowania głębokowodnego i płytkowodnego na wodach otwartego morza oraz Zatoki Puckiej wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do obsługi i wykorzystania produktu końcowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, a specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 3 do SWZ.
 • Notices

  • Apr 27, 2021

   Intention to award the contract