• Purchaser

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie

 • Publication date

  May 11, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

  Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w pkt II.1, pełną nazwę zamówienia podano w pkt II.1.4: Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentów przetargowych w podziale na 2 części: — część 1 – „Budowa obwodnicy Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74”, — część 2 – „Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr
 • Notices

  • May 11, 2021

   Intention to award the contract