• Purchaser

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

 • Publication date

  May 18, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

 • Value Awarded

  6.2m zł

  W zakres zamówienia wchodzą: a) prowadzenie stałej analizy dokumentacji opracowywanej przez Wykonawcę RPW, b) prowadzenie stałego monitoringu działań Wykonawcy RPW pod kątem realizacji lub odstępstw od postanowień Umowy RPW, c) wsparcie Zamawiającego w rozwiązywaniu problemów, sporów i roszczeń, d) wsparcie Zamawiającego w zakresie regularnego monitorowania parametrów SLA ustanowionych dla Systemu w Umowie RPW, e) weryfikacja raportów SLA przygotowywanych przez Wykonawcę RPW, f) świadczenie usłu

  Awards

 • Notices

  • May 18, 2021

   Award of the contract

 • Risk indicators