• Purchaser

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

 • Publication date

  May 19, 2021

 • Type

  Procedura otwarta

 • Value Awarded

  249.1m zł

  Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8 Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowalnych w zakresie: drogi krajowej klasy GP, budowy skrzyżowań, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą krajową klasy GP, budowie dodatkowych jezdni, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urzą

  Awards

 • Notices

  • May 19, 2021

   Award of the contract