• Purchaser

  ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY

 • Publication date

  Jun 16, 2021

 • Type

  art. 275 pkt 1 ustawy

 • Value Awarded

  7.8m zł

  1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy obejmujące m. in. budowę: boiska, ogrodzenia, małą architekturę, nasadzenia, nawierzchnię i odwodnienie w Nidzicy na działce nr 74/5 obręb nr 6 miasta Nidzica.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3. Ofertę można złożyć na dowolną ilość części.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Rozdziale II – dokumentacji projektowej i
 • Notices

  • Jun 16, 2021

   Intention to award the contract

  • Aug 19, 2021

   Award of the contract